יום ה', כג’ באלול תשע”ד
הסטוריה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
בנות יקרות, אחרי שעניתן לבד על הקובץ הקודם, מומלץ גם לעבור על קובץ זה - שאלות ותשובות בציונות ע"פ המיקוד. בהצלחה!!!

שות ציונות 106 מיקוד תשעג.docx