יום ה', יז’ בניסן תשע”ד
הסטוריה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קרא עוד...
קרא עוד...
בנות יקרות שימו לב! קובץ השו"ת לקוח ממיקוד תשע"ג. רוב הנושאים זהים. חסרות פה שאלות לפרקים ד-ו.
קרא עוד...
בהצלחה!!!
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מומלץ מאוד לעבור על השאלות והתשובות...בהצלחה רבה בבגרות!!!(יום שלישי בשעה 9 בבוקר)
קרא עוד...
קרא עוד...
בהצלחה רבה!!!
קרא עוד...
בנות יקרות. מצ"ב מצגת (שהועלתה לאתר מורי ההסתוריה) שמסכמת את כל חומר הלימוד של השנה - ציונות + שואה.מומלץ לעבור עליה לקראת המתכונות והבגרות.בהצלחה רבה!!!
קרא עוד...
קרא עוד...
מצ"ב המתכונת שעשינו היום (שישי) +התשובון.בהצלחה רבה בבגרות!!!
קרא עוד...
בנות יקרות, אחרי שעניתן לבד על הקובץ הקודם, מומלץ גם לעבור על קובץ זה - שאלות ותשובות בציונות ע"פ המיקוד. בהצלחה!!!
קרא עוד...
קרא עוד...
הסתוריה לכיתה י"א - תשע"ד
הסתוריה לכיתה י'
הסתוריה לכיתות י' וי"א תשע"ג
למידה בשעת חירום
מקצועות לימוד
אתרי שכבות
חיפוש באתר